LUNANA - HEALTH IS THE WEALTH - SỨC KHOẺ LÀ VÀNG

 

 

— LUNANA — 

VỀ CHÚNG TÔI

Lunana - Thương hiệu của chúng tôi là tên một ngôi làng nổi tiếng tại Bhutan - nơi khai thác đông trùng hạ thảo nổi tiếng nhất dưới sự cấp phép của Chính phủ Bhutan - do đó việc khai thác có quản lý này sẽ giúp cho nguồn đông trùng được duy trì và bảo tồn lâu dài.

 

Xem thêm

ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO

Xem thêm ››

NHÀ CỦA YẾN

CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG

Đã thêm vào giỏ hàng