Lunana - Đông trùng hạ thảo Lunana

Sắp xếp:


Đông trùng hạ thảo Bhutan Lunana loại D (10 Gram)

Đông trùng hạ thảo Bhutan Lunana loại D (10 Gram)

7.480.000đ

Xuất xứ: Bhutan Phân loại: Hàm lượng dưỡng chất cao nhất thế giới. Cam kết: Hoàn tiền 500% nếu phát hiện hàng giả. Quy cách đóng gói: 75+ con/ hộp 10gram.
Đông trùng hạ thảo Bhutan Lunana loại C (10 Gram)

Đông trùng hạ thảo Bhutan Lunana loại C (10 Gram)

9.680.000đ

Xuất xứ: Bhutan Phân loại: Hàm lượng dưỡng chất cao nhất thế giới. Cam kết: Hoàn tiền 500% nếu phát hiện hàng giả. Quy cách đóng gói: 61-65 con/ hộp 10gram.
Đông trùng hạ thảo Bhutan Lunana loại B (10 Gram)

Đông trùng hạ thảo Bhutan Lunana loại B (10 Gram)

10.340.000đ

Xuất xứ: Bhutan Phân loại: Hàm lượng dưỡng chất cao nhất thế giới. Cam kết: Hoàn tiền 500% nếu phát hiện hàng giả. Quy cách đóng gói: 56-60 con/ hộp 10gram.
Đông trùng hạ thảo Bhutan Lunana loại B+ (10 Gram)

Đông trùng hạ thảo Bhutan Lunana loại B+ (10 Gram)

10.780.000đ

Xuất xứ: Bhutan Phân loại: Hàm lượng dưỡng chất cao nhất thế giới. Cam kết: Hoàn tiền 500% nếu phát hiện hàng giả. Quy cách đóng gói: 51-55 con/ hộp 10gram.
Đông trùng hạ thảo Bhutan Lunana loại A (10 Gram)

Đông trùng hạ thảo Bhutan Lunana loại A (10 Gram)

12.320.000đ

Xuất xứ: Bhutan Phân loại: Hàm lượng dưỡng chất cao nhất thế giới. Cam kết: Hoàn tiền 500% nếu phát hiện hàng giả. Quy cách đóng gói: 46-50 con/ hộp 10gram.
Đông trùng hạ thảo Bhutan Lunana loại A+ (10 Gram)

Đông trùng hạ thảo Bhutan Lunana loại A+ (10 Gram)

14.080.000đ

Xuất xứ: Bhutan Phân loại: Hàm lượng dưỡng chất cao nhất thế giới. Cam kết: Hoàn tiền 500% nếu phát hiện hàng giả. Quy cách đóng gói: 41-45 con/ hộp 10gram.
Đông trùng hạ thảo Bhutan Lunana loại AA (10 Gram)

Đông trùng hạ thảo Bhutan Lunana loại AA (10 Gram)

15.950.000đ

Xuất xứ: Bhutan Phân loại: Hàm lượng dưỡng chất cao nhất thế giới. Cam kết: Hoàn tiền 500% nếu phát hiện hàng giả. Quy cách đóng gói: 36-40 con/ hộp 10gram.
Đông trùng hạ thảo Bhutan Lunana loại AAA (10 Gram)

Đông trùng hạ thảo Bhutan Lunana loại AAA (10 Gram)

17.930.000đ

Xuất xứ: Bhutan Phân loại: Hàm lượng dưỡng chất cao nhất thế giới. Cam kết: Hoàn tiền 500% nếu phát hiện hàng giả. Quy cách đóng gói: 31-35 con/ hộp 10gram.
Đông trùng hạ thảo Bhutan Lunana loại VIP (10 Gram)

Đông trùng hạ thảo Bhutan Lunana loại VIP (10 Gram)

19.580.000đ

Xuất xứ: Bhutan Phân loại: Hàm lượng dưỡng chất cao nhất thế giới. Cam kết: Hoàn tiền 500% nếu phát hiện hàng giả. Quy cách đóng gói: 26-30 con/ hộp 10gram.
Đông trùng hạ thảo Bhutan Lunana loại Super VIP (10 Gram)

Đông trùng hạ thảo Bhutan Lunana loại Super VIP (10 Gram)

21.560.000đ

Xuất xứ: Bhutan Phân loại: Hàm lượng dưỡng chất cao nhất thế giới. Cam kết: Hoàn tiền 500% nếu phát hiện hàng giả. Quy cách đóng gói: 23-25 con/ hộp 10gram.

Hiển thị 1 - 10 / 10 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng